IMG_4076.jpg

Inn på tunet

Velferdstjenester på Østre Kjærnes gård

Østre kjærnes gård ligger i Ville Vakre Våler i Østfold, landlig, skjermet og idyllisk til med strandlinje til Vansjø fra øst til vest. Vi har siden 2015 vært tilbyder av velferdstjester på gården. Vi ble en del av Inn på tunet i 2017, dvs godkjent av Matmerk for å være tilbyder av velferdtjenester innen for helse og omsorg, skolearena og barnevern. Vi holder til i Våler som er nabokommune til Moss og er en bynær gård (15-20 min kjøretur fra Moss). 

Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på aktive gårdsbruk. Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel. Aktivitetene er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der.  

Vi tilrettelegger dagene individuelt for den enkelte deltager i samarbeid med foresatte, offentlig instanser og skole. Vår drift er godkjent av Matmerk. Dvs at vi at vi følger alle regler, lover og har nødvendige forsikringer for å drive velferdstjenester på gården. Revisor fra Matmerk har tilsyn hvert andre år. 

Vi har pågående tjenestetilbud som: Alternativ skolearena/gårdskole, dagtilbud til personer med psykisk og fysisk utviklingshemming, avlastning og besøksgård for barn og unge. Vi kan også tilby ​arbeidstrening og rehabilitering (via NAV)​.

Vi kan på Østre kjærnes gård tilby:

 • Gårdskole - alternativ skolearena for skolebarn i grunnskolen (tirsdag og torsdag)

 • Dagtilbud til psykisk utviklingshemmende (mandag, onsdag og fredag)

 • Dagtilbud til unge og voksne med spesielle behov innen psykisk helse

 • Dagtilbud til personer som får demens i ung alder

 • Avlastning for barn og unge, helger og ettermiddager - for barnevernstjenester, statlig og privat.  

 • Tilrettelagte samværstjeneste for barnevernstjenester

Vi har fasiliteter for dagtilbud og heldøgnsopphold.

 

Aktiviteter kan for eksempel være:

 • Stell og foring av dyr

 • Trening av alpakka - håndtering av alpakka

 • Terapi/samhandling hest

 • Alpakkavandring/terapi

 • Karding og spinning

 • Stallarbeid

 • Stell av kaniner

 • Tur med hunder

 • Hagearbeid med frittgående høns

 • Snekre/skru fuglekasser

 • Annet innendørs snekkerarbeid

 • Kalkmaling av det vi snekrer eller gjenbruksmøbler

 • Baking/matlaging

 • Turdager, grilling i grillhytte

Vi tror med trivsel kommer mestring og god selvfølelse!

Det finnes alltid en mulighet for å oppnå mestring og som vi vet gir mestring en god følelse i kropp og sjel. Om noe ikke fungerer så er det noe annet som fungerer. Vi ønsker å gjøre noe aktivt mot utenforskap. Vi tror at nærhet til dyr og gårdslivet gir en ro og en tilstedeværelse som igjen bidrar til god psykisk og fysisk helse.

Alternativ opplæringsarena 

Vi vet at det er mange barn og unge som mistrives på skolen, ca 30% av elevene ved den videregående skole faller i fra. Det finnes få alternativer til den videregående skole. Dette fører til at disse elevene blir ”tapere” Dette fører til sosial eksklusjon, mangel på mestring, psykisk og fysiske plager. Ytterste konsekvens blir disse barna aldri en del av arbeidslivet. Vi ønsker å være med på å forebygge frafallet i skole og arbeid. Vi ønsker å bidra til at den enkelte elev er inkludert, trives, finner glede i å lære , får god helse , sosiale ferdigheter og praktisk tilnærming til skolen. (kilde Abildsø skolegård, Oslo).

 

Vår målgruppe i Gårdskolen: Barn og unge fra 10-16 (18) år som går på skolen, eller har droppet ut av skolen. 1-2 dager gårdskole pr uke. Samarbeid med: Offentlig og private skoler og NAV. Drivere og de ansatte har lang erfaring i arbeid med barn og unge. Vi tilpasser oss den enkelte elev. Vi har tett samarbeid med hjemskolen og foresatte. Vi tilbyr en godt planlagt innkjøringsperiode.

Her er siste nytt fra regjering om deres aktive arbeid i forhold til barn og unge og Inn på tunet. 

Vil du vite mer og/eller komme på et besøk, ta kontakt med Linda Tegneby på tlf 93204001

 • Instagram

Følg oss gjerne på vår instagramkonto, her er det bilder fra litt av det vi holder på med på gården. 

Kontakt

Østre Kjærnesvei 4, 1591 Sperrebotn, Norway

Telefon: +47 958 11 937 /+47 932 04 001
E-post: post@kjaernesgaard.com

 • Facebook Social Icon
 • Instagram

© 2020 Østre Kjærnes gård