VANSJØ OG SPORTSFISKE

For sportsfiskere og fiskeinteresserte!

Fiskebestand
Bestanden av abbor er stor og det er ikke uvanlig å fange fisk opp til en halv kilo, det forekommer større

eksemplarer også. Gjørs og gjedde bestanden er god og det tas gjedde opp mot 10 kilo hvert år. Gjørs har

en snitt vekt på mellom en og to kilo. Mort og flire forekommer i store mengder. Noe mindre med sørv og

brasme. Ål og lake forekommer også.

Vansjø
Med en strandlinje på over 200 kilometer og et areal på 36,9 km2, er Vansjø en av Norges største

innsjøer, og den desidert største i Østfold. Vansjø er fullt av fjorder, øyer, holmer og sund, som innbyr til

friluftsliv og fiskeopplevelser. I Vansjø kan en oppleve et rikt fugleliv. Svaner, hegre, en lang rekke ulike

ender og til dels sjeldne vadefugler, samt fiskeørn holder til her. Innsjøen er stinn av fisk med i alt 15-16 arter. Abbor, gjørs, gjedde og diverse karpefisk er de mest tallrike fiskeslagene. 

Den beste måten å oppleve Vansjøs mangfoldige og vakre natur på, er med kano eller båt. Med båt eller kano kommer man lett inn i de mange grunne vikene, for ikke å snakke om alle de smale sundene som Vansjø er så rik på. Som så mange andre næringsrike innsjøer på Østlandet, er også strandlinjen i Vansjø dominert av siv og vegetasjon. 

Vansjø har en overraskende lav snittdybde, og mange skjær. Bruker du båt, anbefales det derfor å kjøre forsiktig.

Fordelen med alle disse grunnene er selvfølgelig at de skaper mange spennende fiskeplasser! 

Dersom du ikke er kjent i området, er et kart å anbefale, siden Vansjø kan fremstå som en "labyrint" i mange områder. Denne "labyrinten" gjør at du lett kan finne et sted for deg selv, selv i sommerhelger.

Det er bilvei og parkering helt nede ved brygga.

Kontakt

Østre Kjærnesvei 4, 1591 Sperrebotn, Norway

Telefon: +47 958 11 937 /+47 932 04 001
E-post: post@kjaernesgaard.com

  • Facebook Social Icon
  • Instagram

© 2020 Østre Kjærnes gård